Forward to basics

 

När jag pensionerade mig från Lunds Universitet år 2009, var jag van att ha en plattform att stå på. Det ville jag gärna fortsätta med också i den nya tillvaron med en ”academy at home”. ”Forward to basics, FTB i Lund AB” blev från och med då min nya hemvist.

Att jag egentligen är en humanist som råkat bli naturvetare och som råkat hamna på teknisk fakultet var vid det laget uppenbart för mig. Liksom att jag egentligen inte farit särskilt illa av alla mina ”felval”. Det är ju de som gett mig så många utmaningar och så mycket lärdomar.

Vad blev det då för inriktningar efter år 2009? Försöker jag nu 2022 svara på den frågan, blir det närmast övertydligt att två av mina tidigare huvudspår 1) TID och 2) LÄRANDE har fortsatt oförändrade. Ett tredje har tillkommit: 3) ÅLDRANDE SOM UTVECKLING (alltså inte bara förfall). Med dessa tre som bas har jag försökt bidra till tankeutvecklingar hos samhälle (främst vård, skola, omsorg), företag och ideella organisationer samt direkt hos individer.