Föreläsningar

Egentligen är det talare jag är snarare än författare, och föreläsningar har genom åren varit en av mina återkommande uttrycksformer, både vetenskapligt, populärvetenskapligt och/eller erfarenhetsbaserat. Ibland framträder jag med renodlade inspirationsföreläsningar i sammanhang som jag finner utmanande. Så var det exempelvis sommaren 2022 då jag agerade spanare inom H22 (www.h22.se) och höll fyra klimatinriktade söndagsföreläsningar på temat ”Långt borta men ändå nära – om 22 år”. Du kan hitta en kortversion här.
Jag är sparsmakad med föreläsandet och har sällan mer än en eller två fristående framträdanden per vecka. Roligast är det när en föreläsning kan kombineras med någon av mina böcker.

Mot slutet av 2020 gjorde jag en 45-minuters nätföreläsning om ”Tid, tillit och trygghet”. Kontakta gärna www.holmbergstalare.se om du är intresserad av den för något av dina sammanhang eller bara vill veta mer om den. Det samma gäller också för mina två 45-minuters nätföreläsningar på temat ”Tio tankar om arbete”. Du är välkommen att kontakta Marianne Holmberg, 070-850 92 24, marianne@holmbergstalare.se eller mig själv direkt på bodil@bodiljonsson.se.