Föreläsningar

Egentligen är det talare jag är, inte författare, och föreläsningar har genom åren varit en av mina återkommande uttrycksformer, både vetenskapligt, populärvetenskapligt och utifrån andra specialintressen. En bråkdel av det jag gjort i tjänsten fram till och med våren 2009 framgår av denna förteckning.

 

Jag har också medverkat i många massmediala sammanhang: som fysiker i ”Fråga Lund”, som sommarpratare 1991, 1992 och 1996 och som vinterpratare nyårsdagen 2010 och nyårsafton 2013.