Böcker på Internet

Tid för tilllit och trygghet, Brombergs 2020. Ny på nätet 2022.

Tio tankar om arbete, Brombergs 2016. Ny på nätet 2022.

Tid för det meningsfulla, Brombergs 2012. Ny på nätet 2020.

Talboken "Den annorlunda plånboken" (1997)

Intervju med Birgitta Odén (2012)

När horisonten flyttar sig, Brombergs 2011. Ny på nätet 2015.

Vi lär som vi lever, Gleerups Utbildning AB, 2008. Ny på nätet 2012.

Tio tankar om mat, tillsammans med Håkan Jönsson, Brombergs, 2007.

Hjälper medicinen?, tillsammans med Stefan Carlsson och Eva Fernvall, Brombergs, 2005. Ny på nätet 2012.

Människonära design, tillsammans med Peter Anderberg, Gunilla Brattberg, Björn Breidegard, Håkan Eftring, Henrik Enquist, Krister Indhe, Eve Mandre, Camilla Nordgren, Arne Svensk, Ingrid Whitelock, Studentlitteratur, hösten 2005.

Design side by side, engelsk version av ovannämnda bok.

Vunnet och försvunnet, Brombergs, 2004. Ny på nätet 2012.

På tal om fysik, bok utgiven på Brombergs förlag, 2003.

I tid och otid, Brombergs, 2002. Ny på nätet 2012.

Tankekraft, Brombergs, 2001. Ny på nätet 2012.

Den obändiga söklusten, tillsammans med Karin Rehman, Brombergs förlag, 2000.

What Isaac taught us, (Vad vi lärt oss av Isaac), tillsammans med Lars Philipson och Arne Svensk1999, ISSN 1101-9956.

Ge oss bara redskapen, tillsammans med Rut Bauth och Arne Svensk, Natur och Kultur, 1995.

Just give us the tools, engelsk version av ovannämnda bok.

Teknik och förståndshandikapp, tillsammans med Arne Svensk, Natur och Kultur, 1994.

Technology and differently abled people, engelsk version av ovannämnda bok.

På goda grunder, tillsammans med Per Wickenberg, Bra Böcker, 1992.

Experimentell Fysik, tillsammans med Nina Reistad, Studentlitteratur, 1987.

Den annorlunda plånboken, talbok tillsammans medm Karin Örnfjäll, Iris förlag, 1997.